Macmillan encyclopedia of death and dying

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Kastenbaum

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 002865689X

Ký hiệu phân loại: 306.9 Institutions pertaining to death

Thông tin xuất bản: New York : Macmillan Reference USA, 2003

Mô tả vật lý: 2 v. (xxi, 1017 p.) ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71634

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH