Facts on File encyclopedia of Gothic literature

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary Ellen Snodgrass

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0816055289

Ký hiệu phân loại: 809 History, description, critical appraisal of more than two literatures

Thông tin xuất bản: New York : Facts on File, 2005.

Mô tả vật lý: 480p. cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 71682

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH