Means, ends and medical care

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: H. G Wright

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 140205291X

Ký hiệu phân loại: 362.101 Social welfare problems and services

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer, 2007

Mô tả vật lý: vi, 169 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71704

Includes bibliographical references (p. 171-175) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH