Water institutions : policies, performance and prospects

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3540238115

Ký hiệu phân loại: 333.9115 Other natural resources

Thông tin xuất bản: New York, PA : Springer, 2005.

Mô tả vật lý: 210p. cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71710

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH