Plasmids for therapy and vaccination

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M Schleef

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527302697

Ký hiệu phân loại: 615 Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: Weinheim ; New York : Wiley-VCH, 2001

Mô tả vật lý: xix, 287 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71764

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH