Encyclopedia of drugs, alcohol & addictive behavior

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rosalyn Carson-DeWitt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0028655419

Ký hiệu phân loại: 362.29 Substance abuse

Thông tin xuất bản: New York : Macmillan Reference USA, 2001

Mô tả vật lý: 4 v. (lx, 1863 p.) : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71766

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH