Planning and socioeconomic applications [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jay D Gatrell, Ryan R Jensen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1402096419

ISBN-13: 978-1402096426

Ký hiệu phân loại: 307.12 *Planning

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands, 2009.

Mô tả vật lý: x, 223 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71795

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH