Thermal food processing : new technologies and quality issues

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Da-Wen Sun

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1574446282

Ký hiệu phân loại: 664 Food technology

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006

Mô tả vật lý: 640 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71797

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH