T'ai chi for seniors : how to gain flexibility, strength, and inner peace

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philip Bonifonte

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1564146979

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Franklin Lakes, NJ : New Page Books, 2004

Mô tả vật lý: 213 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71820

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH