Acne Symposium at the World Congress of Dermatology elektronisk ressurs : Paris, July, 2002

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M. I Herane, Diane M Thiboutot, Christos C Zouboulis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3805575483

Ký hiệu phân loại: 616.53 *Diseases of sebaceous glands

Thông tin xuất bản: Basel : Karger , 2003

Mô tả vật lý: 74 s. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71933

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH