Archaeological chemistry [elektronisk ressurs]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Carl Heron, A. M Pollard

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0854045236

ISBN: 96211216x

ISBN-13: 978-1847550156

Ký hiệu phân loại: 930.1028 Archaeology

Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry , 1996

Mô tả vật lý: 1 online resource (xv, 375 p.) : , ill

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 71997

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH