Education law of the people's republic of china

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng ; cc

Ký hiệu phân loại: 344.5107 Labor, social service, education, cultural law

Thông tin xuất bản: Beijing : 1995

Mô tả vật lý: 53tr. ; , 20cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 72138

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 344.510
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH