Quản trị tài chính

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Hữu Thuận

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê, 1998

Mô tả vật lý: 394tr. ; , 20cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 72211

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
26B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.150
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH