Công nghệ xử lý nước thải môi trường

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Đức Khiển

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.3 Sewage treatment and disposal

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công thương, 2012

Mô tả vật lý: 679tr. ; , 28cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 72234

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH