Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tập 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phan Trọng Kỳ

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 335.43 Communism (Marxism-Leninism)

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2001

Mô tả vật lý: 196tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 72235

 Tập 1 giáo trình tập trung vào nghiên cứu và giới thiệu những vấn đề Kinh tế Chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Từ đó, giáo trình trình bày bản chất và những quy luật vận động của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nghiên cứu giai đoạn độc quyền, giáo trình trình bày lý thuyết của Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền mà trọng tâm là 5 đặc điểm kinh tế cơ bản của nó
  lý luận về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Trên cơ sở đó, giáo trình đưa ra những nhận xét, đánh giá về thành tựu, hạn chế và xu thế vận động tất yếu là: chủ nghĩa tư bản đã có những đóng góp to lớn trong tiến trình phát triển của nhân loại nhưng những hậu quả nó gây ra cũng không nhỏ. Do sự phát triển của những mâu thuẫn nội tại, sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.430
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH