Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tập 2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phan Trọng Kỳ

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 335.43 Communism (Marxism-Leninism)

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2003

Mô tả vật lý: 171tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 72236

 Nội dung tài liệu được chia thành 3 phần chính sau:
* Phần mở đầu: Nhập môn kinh tế chính trị

* Phần thứ nhất: Những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

* Phần thứ hai: Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.430
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH