Lập trình web với HTML và Javascript

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Thị Nhung

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.276 Programming for distributed computer systems

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2008

Mô tả vật lý: 161tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 72238


   - Chương 1: Tổng quan về lập trình Web

   - Chương 2: Ngôn ngữ HTML

   - Chương 3: Ngôn ngữ lập trình JavaScript

   - Chương 4: Các đối tượng trong JavaScript

   - Chương 5: CSS và DHTML
   - Chương 1: Tổng quan về lập trình Web

   - Chương 2: Ngôn ngữ HTML

   - Chương 3: Ngôn ngữ lập trình JavaScript

   - Chương 4: Các đối tượng trong JavaScript

   - Chương 5: CSS và DHTML
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.276
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH