Giáo trình sức bền vật liệu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Công Thành, Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Hiền Lương, Trần Tấn Quốc

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 620.112 Properties of materials and nondestructive testing

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2011

Mô tả vật lý: 404 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 72244

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 620.112
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH