Kinh tế kỹ thuật

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Kiên Cường

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Biên Hòa : Đại học Lạc Hồng, 2010

Mô tả vật lý: 123tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 72306

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH