Điều khiển SENSORLESS động cơ không đồng bộ ba pha

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Huỳnh Viết Thể, Lê Minh Phương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.3136 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2012

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 72391

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.313
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH