Điều khiển theo hướng trong hệ năng lượng mặt trời

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Trọng Trí

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.47 Solar-energy engineering

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2012

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 72392

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.47
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH