Nghiên cứu ứng dụng mô hình quadrotor trong giám sát và cứu hộ

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Quốc Phương, Võ Hoàng Duy

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.1326 Aerospace engineering

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2012

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 72402

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.132
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH