Nghiên cứu hiện trạng, xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm và sử dụng bền vững tài nguyên nước mặt vùng hạ lưu sông Trà Khúc, Quảng Ngãi

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Vương Vũ, Trương Thanh Cảnh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 333.91 Water and lands adjoining bodies of water

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2012

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 72430

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH