Tác động của công trình thủy lợi Dầu Tiếng đến môi trường tự nhiên và xã hội quanh vùng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đào Ngọc Bích, Hoàng Hưng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2012

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 72433

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH