Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ngô Thị Ngọc Huyền, Võ Thanh Thu

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 332.673 International investment

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2011

Mô tả vật lý: 617tr.;24cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 72687


   - Chương 1: Vai trò của đầu tư quốc tế-
   - Chương 2: Các định chế quốc tế ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Việt Nam-
   - Chương 3: Hỗ trợ phát triển chính thức hình thức đầu tư quốc tế đặc biệt
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 7
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7F
Sai Gon Campus
3H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.673
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH