Niên giám tài chính ngân hàng Việt Nam = Viet Nam bank finance directory

 620 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 2

Tác giả: Lê Tường Lân

Ngôn ngữ: vie ; eng

Ký hiệu phân loại: 332.025 Financial economics

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính, 1999

Mô tả vật lý: 444tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 72756

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.025
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH