Dung sai và lắp ghép

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ninh Đức Tốn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.815 Machine design

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục Việt Nam , 2012

Mô tả vật lý: 175 tr. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 72802

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.815
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH