Tự học C# và SQL Server 2008

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hoàng Anh Quang, Tạ Minh Châu

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 005 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Gia Lai : Hồng Bàng, 2012

Mô tả vật lý: 315tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 73314

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH