MySQL high availability

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles A Bell, Mats Kindahl, Lars Thalmann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596807309

Ký hiệu phân loại: 005.7565 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc., 2010

Mô tả vật lý: xxii, 598 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 73609

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH