DNS and Bind on IPv6

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cricket Liu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1449305199

ISBN-13: 978-1449305192

Ký hiệu phân loại: 004.678 Internet (World Wide Web)

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc., 2011

Mô tả vật lý: xi, 37 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 73863

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH