Dynamic antisymmetry and the syntax of noun incorporation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Barrie

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9400715692

ISBN-13: 978-9400715691

Ký hiệu phân loại: 415 Grammar of standard forms of languages Syntax of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Dordrecht ; New York : Springer, 2011

Mô tả vật lý: xiii, 198 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 73874

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH