Pro Android games [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vladimir Silva

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1430226482

Ký hiệu phân loại: 005.276 Programming for distributed computer systems

Thông tin xuất bản: [New York] : Apress : distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag New York, 2009

Mô tả vật lý: xvi, 298 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 74013

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH