Apache Solr 3.1 cookbook [electronic resource] : over 100 recipes to discover new ways to work with Apache's Enterprise Search Server

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rafał Kuć

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1849512183

ISBN-13: 978-1849512190

Ký hiệu phân loại: 025.04252 Operations of libraries, archives, information centers

Thông tin xuất bản: Olton, Birmingham : Packt Pub., 2011.

Mô tả vật lý: iii, 285p

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 74023

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH