Body Intelligence : Creating a New Environment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ged Sumner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0857010117

ISBN-13: 978-1848190146

ISBN-13: 978-1848190269

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2009.

Mô tả vật lý: 222p. cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 74118

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH