Organic production and food quality : a down to earth analysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Blair

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0813812178

ISBN-13: 978-0813812175

Ký hiệu phân loại: 363.19 Product hazards

Thông tin xuất bản: Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2011.

Mô tả vật lý: xi, 282 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 74231

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH