Building the gymnastic body : the science of gymnastics strength training

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher Sommer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0982125304

Ký hiệu phân loại: 613.71 Exercise and sports activities

Thông tin xuất bản: Anthem, Arizona : Olympic Bodies, 2008

Mô tả vật lý: v, 195 p. : , ill., ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 74318

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH