The fat-burning bible : 28 days of foods, supplements, and workouts that help you lose weight

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mackie Shilstone

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471655295

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons , 2005

Mô tả vật lý: xvi, 272 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 74452

Includes bibliographical references (p. 262-263) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH