Introduction to microcontrollers [electronic resource] : architecture, programming, and interfacing of the Motorola 6812

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: G. Jack Lipovski

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0124518311

ISBN-13: 978-0124518315

Ký hiệu phân loại: 629.895 Computerized process control

Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press, 1999

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxii, 394 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 74476

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH