Yoga as therapeutic exercise [electronic resource] : a practical guide for manual therapists

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: B.K.S. Iyengar. Laurie Hartmann, Erik Pfeiff, Luise Worle

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0702033839

ISBN-13: 978-0702033834

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone , 2010

Mô tả vật lý: xiii, 236 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 74497

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH