Single- and multi-chip microcontroller interfacing : for the Motorola 68HC12

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: G. Jack Lipovski

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0124518303

Ký hiệu phân loại: 629.89 Computer control

Thông tin xuất bản: San Diego, Calif. : Academic Press , 1999

Mô tả vật lý: XXII, 489 s. : , ill. , 1 CD-ROM i lomme

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 74589

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH