Market leader : elementary business english course book practice file

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Cotton, David Falvey, Hồng Đức, Simon Kent

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 428.02465 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2011

Mô tả vật lý: 95tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 74754

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
15F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.024
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH