Bài tập Kinh tế học vĩ mô

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Begg, Giảng viên Khoa Kinh tế học đại học Kinh tế Quốc dân, Hồ Đình Bảo, Nguyễn Văn Công, Damian Ward

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 339 Macroeconomics and related topics

Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Thống kê, 2009

Mô tả vật lý: 327tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 74756

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 339.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH