Optical fiber communications : principles and practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M. Yousif Jamro, John M Senior

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 013032681X

ISBN-13: 978-0130326812

Ký hiệu phân loại: 621.38275 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Financial Times/Prentice Hall, 2009.

Mô tả vật lý: l, 1076 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75164

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH