Power plant engineering [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Manish Dwivedi, A. K Raja, Amit Prakash Srivastava

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.3121 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age International (P) Ltd., Publishers, 2006

Mô tả vật lý: xix, 470 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75255

Includes bibliographical references (p. [455]-461) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH