Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Thị Mai, Nguyễn Công Hào

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.44 Solid wastes (Refuse)

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2013

Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 75317

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.44
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH