Ứng dụng mạng Nơron điều khiển mobile robot di chuyển tránh vật cản

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Thanh Hoàn, Trần Thu Hà

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.892 Robots

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2012

Mô tả vật lý: 110 tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 75361

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.892
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH