Công nghệ Enzym

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cao Cường, Huỳnh Ngọc Oanh, Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Ánh tuyết

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 660.634 Enzyme technology

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2012

Mô tả vật lý: 534 tr. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75612


   - Chương 1: Những hiểu biết cơ bản về enzym-
   - Chương 2: Những phương pháp và kỹ thuật cơ bản trong công nghệ enzyme-
   - Chương 3: Enzyme cố định (enzyme không hòa ta)-
   - Chương 4: Thu nhận enzyme từ nguồn thực vật-
   - Chương 5: Thu nhận enzyme từ nguồn động vật-
   - Chương 6: Thu nhận enzyme từ vi sinh vật-
   - Chương 7:Ứng dụng enzyme-
   - Chương 8: Thị trường enzyme và công nghệ enzyme trong tương lai
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29F
Sai Gon Campus
10C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 660.634
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH