Sinh học đại cương. Tập 1- Sinh học tế bào cơ sở di truyền học & học thuyết tiến hóa

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thúy Hương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý: 404 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 75616


* Phần 1: Mở đầu-
* Phần 2: Sinh học tế bào-
* Phần 3: Cơ sở di truyền học-
* Phần 4: Học thuyết tiến hóa của Darwin
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
19B
Sai Gon Campus
5I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 570.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH