Công nghệ gen

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cao Cường, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Đức Lượng, Phan Thị Huyền

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 660.65 Genetic engineering

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2010

Mô tả vật lý: 402 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75621


   - Chương 1: Mở đầu-
   - Chương 2: Những hiểu biết về công nghệ gen-
   - Chương 3: Công nghệ gen tế bào động vật-
   - Chương 4: Công nghệ gen tế bào thực vật-
   - Chương 5: Công nghệ gen vi sinh vật-
   - Chương 6: An toàn công nghệ sinh học
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29F
Sai Gon Campus
10C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 660.650
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH