Beginning Python : Using Python 2.6 and Python 3.1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Payne

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470414634

Ký hiệu phân loại: 005 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley & Sons Inc, 2010

Mô tả vật lý: xxxiv, 588 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 75626

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH